Bình lọc nước Taka.
prev
  • Bình lọc nước Taka.
next

Mã:

Đặt hàng

Sau sản phẩm máy lọc nước Taka bình lọc nước Taka là một sự sáng tạo, một giải pháp mới cho máy lọc nước hiện nay, thiết kế tiện dụng cho mọi gia đình, bình lọc nước Taka hoạt động không sử dụng điện hoàn toàn tự động, đảm báo mang đến nguồn nước sạch cho gia đình

Sau sản phẩm máy lọc nước Taka bình lọc nước Taka là một sự sáng tạo, một giải pháp mới cho máy lọc nước hiện nay, thiết kế tiện dụng cho mọi gia đình, bình lọc nước Taka hoạt động không sử dụng điện hoàn toàn tự động, đảm báo mang đến nguồn nước sạch cho gia đình.

 

Cấu tạo của bình lọc nước Taka.

Gồm có 3 phần:

- Phần chứa nước chưa lọc

Picture

- Phần lọc: có chức năng lọc và diệt khuẩn loại bỏ các tạp chất có thể xem thấy bằng mắt thường

Picture
 

- Phần chứa nước lọc

Lưu ý: Phần lọc sau thời gian sử dụng ta thay mới để đảm bảo vệ sinh nguồn nước