Van tự động Autovalve F63B3 - 3m³/h
prev
  • Van tự động Autovalve F63B3 - 3m³/h
next

Mã:

Đặt hàng

» Sử dụng cho các hệ thống xử lý làm mềm nước

» Sử dụng cho hệ thống nước làm mềm nồi hơi

» Dùng cho thiết bị lọc hồ bơi.

» Thiết bị trao đổi ion

Thời gian tái sinh được tính bằng khối lượng (Ví dụ: lưu lượng 20m3 nước thành phẩm, thiết bị tự động tái sinh).

Không cần lắp thêm hệ thống điện điều khiển tự động đồng bộ cho Autovale + Bơm + van điện từ bên ngoài.

» Cài đặt theo thời gian mong muốn 

» Áp suất thích hợp / Loại Down : 0.15 ~ 0.6MPa 

» Đầu vào biến áp: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz 

Đặc điểm sản phẩm: 

» Mở cách mở và đóng cửa đáng tin cậy (đóng khuôn mặt của việc mở và đóng) 

» Không có nước chảy ra trong khi bể tín hiệu van gõ control tái sinh 

» Manual function (Phù hợp cho F63B) 

» It thông qua LED động màn hình đầy màu sắc 

» Các chế độ chạy đếm thời gian 

» Đầu ra tín hiệu đầu ra

Ứng dụng:

» Sử dụng cho các hệ thống xử lý làm mềm nước

» Sử dụng cho hệ thống nước làm mềm nồi hơi

» Dùng cho thiết bị lọc hồ bơi.

» Thiết bị trao đổi ion