Lõi lọc số 1 máy nano geyser ( than hoạt tính dạng hạt)
prev
  • Lõi lọc số 1 máy nano geyser ( than hoạt tính dạng hạt)
next

Giá thị trường: 200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 180.000 VNĐ

Mã:

Đặt hàng

Lõi lọc Than hoạt tính dạng hạt:
Giúp loại bỏ kim loại nặng Clo dư trong nước, màu sắc, mùi vị không tốt trong nước và các hợp chất hữu cơ.

Lõi lọc Than hoạt tính dạng hạt:
Giúp loại bỏ kim loại nặng Clo dư trong nước, màu sắc, mùi vị không tốt trong nước và các hợp chất hữu cơ.