Lõi than cho bình lọc nước
prev
  • Lõi than cho bình lọc nước
next

Giá thị trường: 180.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 150.000 VNĐ

Mã:

Đặt hàng

Thông tin sản phẩm.

Cấp 1: Than hoạt tính

Cấp 2:  Lớp lọc kim loại nặng

Cấp 3: Lớp lọc cát silic

Cấp 4: Lớp cát khoáng

Cấp 5: Lớp trao đổi ion

Cấp 1: Than hoạt tính

Cấp 2: Lớp lọc kim loại nặng

Cấp 3: Lớp lọc cát silic

Cấp 4: Lớp cát khoáng

Cấp 5: Lớp trao đổi ion

lõi than