Mã: Composite 18*65

Đặt hàng

♣ Kích thước : Ф450 x 1620

♣ Lưu lượng : 4 m3/h