Lõi lọc trong cao cấp (UF) Filter Biontech
prev
  • Lõi lọc trong cao cấp (UF) Filter Biontech
next

Mã:

Đặt hàng

Lõi lọc trong cao cấp (UF) Filter đi kèm dòng máy BTM-303D. Giúp loại bỏ các loại kim loại nặng và tạp chất trong nước như Clo, Chì,...

 

Lõi lọc trong cao cấp (UF) Filter đi kèm dòng máy BTM-303D. Giúp loại bỏ các loại kim loại nặng và tạp chất trong nước như Clo, Chì,...

Picture