Cát thạch anh thông thường
prev
  • Cát thạch anh thông thường
next

Mã:

Đặt hàng

Cát thạch anh thông thường phạm vi kích thước hạt: 1 -2mm, 1-0.5mm, 0.5-0.1mm, 0.1-0.01mm, 0.01-0.005mm, theo yêu cầu của người sử dụng

Cát thạch anh thông thường phạm vi kích thước hạt: 1 -2mm, 1-0.5mm, 0.5-0.1mm, 0.1-0.01mm, 0.01-0.005mm, theo yêu cầu của người sử dụng

Ứng dụng

- Cát thạch anh thông thường là rất cứng chắc, ổn định mài mòn và tính chất hóa học của khoáng chất silicat, thành phần khoáng vật chủ yếu là SiO2 lên đến 99%, màu cát thạch anh là màu trắng với màu đỏ mờ hoặc không màu, độ cứng Mohs 7, không có sự phân tách giòn, gãy, ánh dầu, mật độ tương đối 2,65, tính chất nhiệt và cơ khí có dị hướng rõ ràng, không hòa tan trong axit, ít tan trong dung dịch KOH, điểm tan chảy 1750 ℃ ​​.

- Cát thạch anh bình thường có khả năng chống cháy cao, ngành công nghiệp cát thạch anh thường sẽ chia thành: cát thạch anh tự nhiên, cát thạch anh thông thường, cát thạch anh tinh, thạch anh độ tinh khiết cao, cát thạch anh nóng chảy và microsilica.

- Cát thạch anh bình thường: SiO2≥90 -99% ; Fe2O2≤0.06-0.02%, môi trường chiết quang 1700 ℃, sự xuất hiện của một số hạt lớn.