Than hoạt tính gáo dừa 2-4 mm
prev
  • Than hoạt tính gáo dừa 2-4 mm
next

Mã:

Đặt hàng

Than hoạt tính gáo dừa 2-4 mm cho ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, rượu vang, rượu và thức ăn tinh chế bột ngọt, tẩy trắng, vàng ngành công nghiệp khai thác vàng, thu hồi.

Than hoạt tính gáo dừa 2-4 mm cho ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, rượu vang, rượu và thức ăn tinh chế bột ngọt, tẩy trắng, vàng ngành công nghiệp khai thác vàng, thu hồi.

Ứng dụng

- Than hoạt tính gáo dừa 2-4 mm là sản phẩm chất lượng cao lấy gáo dừa làm nguyên liệu, việc sử dụng quá trình kích hoạt chuyển đổi và sàng lọc, nghiền, sàng lọc và chế biến khác tinh tế, với cường độ cao kích thước hạt đồng đều, cấu trúc lỗ phát triển, hấp phụ chọn lọc, dễ dàng để tái sinh và sử dụng lặp đi lặp lại. 

- Than hoạt tính gáo dừa 2-4 mm có tính chất hấp phụ kim loại quý đặc biệt, sử dụng chủ yếu cho CIP, lọc khai thác vàng và công nghiệp luyện kim trong việc tách khai thác các kim loại quý. Như trong luyện vàng, đặc biệt là CIP, cho quá trình khai thác vàng có kết quả xuất sắc.